Skip to main content

Dine rettigheder

Hvem er du? en vigtig afklaring!

Uanset om du indsender din idé som ansat i sundhedssektoren eller via en virksomhed er det vigtigt, at du har afklaret med din arbejdsgiver, at du må henvende dig til os med din idé. Du kan ofte finde information herom i din ansættelseskontrakt. Nogle virksomheder, kommuner og regioner har egne interne innovationsafdelinger, som du skal henvende dig til.

Generelt

Du tænker sikkert med rette, hvad sker der med din idé når du indsender den online?

  1. Risikerer jeg at den bliver kopieret/stjålet af dem, som ser den?
  2. Skal jeg søge patent, inden jeg indsender?
  3. Hvor meget kan jeg fortælle – skal jeg holde noget hemmeligt?

Det er meget relevante spørgsmål, som vi vil prøve at give svar på her:

  1. Ift. om din idé risikerer at blive kopieret/stjålet, kan vi berolige dig med, at det er en meget snæver kreds, som kommer til at høre om idéen, når du sender den ind via dinide.dk. Den vil kun blive håndteret af relevante videnspersoner, som kan hjælpe din idé videre. Alle involverede personer har på forhånd underskrevet en generel NDA (Non Disclosure Agreement) også kaldet en hemmeligholdelsesaftale, som sikrer, at de ikke må videreformidle idéen eller arbejde videre med idéen uden dit samtykke.
  2. Du skal ikke søge patent eller anden form for brugsbeskyttelse, før du indsender din idé. Det er der to vigtige grunde til. For det første er det omstændigt og omkostningskrævende, for det andet er det vigtigt at vente så længe som muligt med at indsende evt. patentansøgning. Idéen/produktet vil typisk ændre sig under udviklingsforløbet, hvilket vil få indflydelse på patentets udformning.
  3. VIGTIGT: Du må ikke præsentere din idé offentligt, f.eks. ved en messe, i et fagblad eller lignende, da du derved risikerer at forhindre muligheden for patent senere i forløbet.
    Hvis du vil vide mere om patent og muligheder/rettigheder, kan du læse mere herom hos Opfinderrådgivningen: https://opfind.nu/leksikon/patent-hvornaar-hvordan-hvorfor/.
  4. Du skal naturligvis være påpasselig med ikke at udbrede din idé til ”gud og hver mand”. Omvendt er det vigtigt at få andres syn på idéen. Det er vigtigt at få relevante fagpersonaler til at være med til at kigge på idéens relevans og producerbarhed. Her vil Videnspanelet bag dinide.dk hjælpe dig til at få forbindelse til relevante personer eller virksomheder, som evt. kan hjælpe dig videre med idéen.

Er du ansat i en region

Bør du i første omgang henvende dig til Regionens juridiske enhed for at afklare om din ide/problemstilling er underlagt lov om opfindelse og /eller rettigheder for patent. Du kan læse mere ved at klikke her.

Er du ansat i en Kommune

Bød du læse i din ansættelseskontrakt hvorvidt du er underlagt regler omkring opfindelser. Er du i tvivl, kontakt da din nærmeste leder for afklaring.

Er du ansat i en privat virksomhed

Bød du læse i din ansættelseskontrakt hvorvidt du er underlagt regler omkring opfindelser. Er du i tvivl, kontakt da din nærmeste leder for afklaring.

Stadig usikker?

Hvis du stadig er usikker på, om du tør/kan indsende din idé her på dinide.dk kan vi anbefale dig at tage fat på Opfinderrådgivningen, som vil kunne hjælpe dig med evt. spørgsmål. De vil også kunne hjælpe med spørgsmål omkring evt. licenstagning/royalty og mange andre spørgsmål, som du måtte have.

Du er naturligvis også altid velkommen til at henvende dig direkte via mail til teamet bag dinide.dk for spørgsmål. Du kan skrive til os via formularen her: https://dinide.dk/kontakt/